БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Сливен

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Стефан Радев 1
Ширина/Дължина 43:16:41.10/27:43:11.58

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Попово (17.05.2020)  BELG4129685/2018  117327,388  17.05.2020 07:14:46  1119.889  22(0)  13,58(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129640/2018  117327,388  17.05.2020 07:19:16  1073.768  83(0)  51,235(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  NL1868967/2015  117327,388  17.05.2020 07:20:15  1064.194  92(0)  56,79(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG12375/2019  117327,388  17.05.2020 07:20:59  1057.165  109(0)  67,284(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4124429/2018  117327,388  17.05.2020 07:21:37  1051.161  122(0)  75,309(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129611/2018  117327,388  17.05.2020 07:21:38  1051.010  123(0)  75,926(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG04595/2019  117327,388  17.05.2020 07:21:49  1049.280  126(0)  77,778(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG38762/2019  117327,388  17.05.2020 07:24:28  1024.989  155(0)  95,679(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG17663/2018  117327,388  17.05.2020 07:24:39  1023.353  157(0)  96,914(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG47685/2019  117327,388  17.05.2020 07:24:40  1023.201  159(0)  98,148(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG75643/2017  117327,388  17.05.2020 07:26:25  1007.820  193(0)  119,136(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG32599/2019  117327,388  17.05.2020 07:26:52  1003.939  201(0)  124,074(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129609/2018  117327,388  17.05.2020 07:27:09  1001.514  209(0)  129,012(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG69465/2018  117327,388  17.05.2020 07:27:10  1001.369  210(0)  129,63(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129681/2018  117327,388  17.05.2020 07:27:17  1000.378  211(0)  130,247(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG75657/2017  117327,388  17.05.2020 07:27:23  999.526  212(0)  130,864(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG12387/2019  117327,388  17.05.2020 07:27:24  999.382  213(0)  131,481(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG79492/2019  117327,388  17.05.2020 07:27:26  999.101  214(0)  132,099(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14494/2019  117327,388  17.05.2020 07:27:30  998.531  215(0)  132,716(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG75674/2017  117327,388  17.05.2020 07:27:40  997.114  218(0)  134,568(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG20124/2017  117327,388  17.05.2020 07:27:44  996.555  220(0)  135,802(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG20143/2017  117327,388  17.05.2020 07:27:50  995.709  222(0)  137,037(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129660/2018  117327,388  17.05.2020 07:28:18  991.778  231(0)  142,593(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129616/2018  117327,388  17.05.2020 07:29:28  982.090  251(0)  154,938(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG66568/2016  117327,388  17.05.2020 07:29:33  981.409  254(0)  156,79(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG75634/2017  117327,388  17.05.2020 07:29:34  981.269  255(0)  157,407(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG31032/2017  117327,388  17.05.2020 07:29:36  980.998  257(0)  158,642(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4038335/2017  117327,388  17.05.2020 07:31:18  967.250  285(0)  175,926(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129601/2018  117327,388  17.05.2020 07:31:32  965.395  287(0)  177,16(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BELG4129654/2018  117327,388  17.05.2020 07:31:33  965.260  288(0)  177,778(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  GB18943/2018  145059,668  24.05.2020 08:51:10  1304.881  48(0)  29,304(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129606/2018  145059,668  24.05.2020 08:51:12  1304.493  51(0)  31,136(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG63969/2019  145059,668  24.05.2020 08:51:14  1304.106  53(0)  32,357(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG79492/2019  145059,668  24.05.2020 08:52:17  1291.911  70(0)  42,735(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129656/2018  145059,668  24.05.2020 08:52:18  1291.716  72(0)  43,956(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG65206/2019  145059,668  24.05.2020 08:52:47  1286.184  85(0)  51,893(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129640/2018  145059,668  24.05.2020 08:52:49  1285.796  86(0)  52,503(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG20343/2019  145059,668  24.05.2020 08:53:38  1276.563  107(0)  65,324(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG12278/2019  145059,668  24.05.2020 08:53:40  1276.181  108(0)  65,934(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129680/2018  145059,668  24.05.2020 08:54:22  1268.370  127(0)  77,534(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG12345/2019  145059,668  24.05.2020 08:54:23  1268.193  128(0)  78,144(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG12275/2019  145059,668  24.05.2020 08:54:32  1266.532  135(0)  82,418(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4038338/2017  145059,668  24.05.2020 08:54:34  1266.156  139(0)  84,86(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14479/2019  145059,668  24.05.2020 08:54:42  1264.688  143(0)  87,302(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG47682/2019  145059,668  24.05.2020 08:55:02  1261.027  159(0)  97,07(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG13027/2018  145059,668  24.05.2020 08:55:05  1260.479  161(0)  98,291(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG12362/2019  145059,668  24.05.2020 08:55:05  1260.479  162(0)  98,901(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG04579/2019  145059,668  24.05.2020 08:55:07  1260.106  163(0)  99,512(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129616/2018  145059,668  24.05.2020 08:56:25  1246.035  197(0)  120,269(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG27285/2017  145059,668  24.05.2020 08:56:25  1246.024  198(0)  120,879(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG75657/2017  145059,668  24.05.2020 08:56:27  1245.682  200(0)  122,1(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  NL1868967/2015  145059,668  24.05.2020 08:56:29  1245.329  202(0)  123,321(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14484/2019  145059,668  24.05.2020 08:56:29  1245.308  203(0)  123,932(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG33087/2019  145059,668  24.05.2020 08:56:30  1245.147  205(0)  125,153(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129677/2018  145059,668  24.05.2020 08:56:31  1244.966  206(0)  125,763(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129659/2018  145059,668  24.05.2020 08:56:31  1244.955  207(0)  126,374(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4038324/2017  145059,668  24.05.2020 08:56:32  1244.795  210(0)  128,205(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG47686/2019  145059,668  24.05.2020 08:56:34  1244.432  214(0)  130,647(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG47688/2019  145059,668  24.05.2020 08:56:36  1244.079  217(0)  132,479(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG31295/2017  145059,668  24.05.2020 08:56:46  1242.300  226(0)  137,973(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG13210/2018  145059,668  24.05.2020 08:56:47  1242.130  227(0)  138,584(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG17662/2018  145059,668  24.05.2020 08:56:53  1241.067  232(0)  141,636(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69465/2018  145059,668  24.05.2020 08:57:30  1234.550  259(0)  158,12(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4014540/2019  145059,668  24.05.2020 08:57:34  1233.847  262(0)  159,951(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129681/2018  145059,668  24.05.2020 08:57:37  1233.322  265(0)  161,783(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG75627/2017  145059,668  24.05.2020 08:57:40  1232.798  269(0)  164,225(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BELG4129683/2018  145059,668  24.05.2020 08:58:41  1222.245  318(0)  194,139(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG41674/2019  145059,668  24.05.2020 08:58:42  1222.070  320(0)  195,36(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14467/2019  145059,668  24.05.2020 08:58:49  1220.866  326(0)  199,023(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG31032/2017  Мъжки  132,52  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG31296/2017  Мъжки  411,716  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG31032/2017  Мъжки  456,337  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG75657/2017  Мъжки  628,755  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG75661/2017  Женски  645,997  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65658/2016  Мъжки  11  717,416  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG31292/2017  Женски  1033,038  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG31032/2017  Мъжки  132,52  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG31296/2017  Мъжки  38  411,716  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG31032/2017  Мъжки  456,337  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG75657/2017  Мъжки  10  628,755  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG75661/2017  Женски  17  645,997  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG65658/2016  Мъжки  16  717,416  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG31292/2017  Женски  26  1033,038  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG31032/2017  Мъжки  131,113  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG31032/2017  Мъжки  131,113  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG75627/2017  Мъжки  152,236  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG20677/2017  Женски  230,15  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG75627/2017  Мъжки  152,236  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG20677/2017  Женски  230,15  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG31032/2017  Мъжки  189,796  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG31296/2017  Мъжки  511,295  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG66568/2016  Женски  733,928  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG66568/2016  Женски  791,701  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG31292/2017  Женски  1028,572  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG31032/2017  Мъжки  189,796  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG31296/2017  Мъжки  26  511,295  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG66568/2016  Женски  52  733,928  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG66568/2016  Женски  22  791,701  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG31292/2017  Женски  29  1028,572  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG20677/2017  Женски  52,65  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG75627/2017  Мъжки  69,736  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG31092/2017  Мъжки  72,839  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG75643/2017  Женски  76,728  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG31284/2017  Женски  121,574  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG4035660/2017  Мъжки  130,113  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG20143/2017  Женски  146,525  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG4129615/2018  Мъжки  155,554  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG17663/2018  Мъжки  179,029  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG66568/2016  Женски  12  215,452  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG69167/2015  Мъжки  14  216,957  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG66568/2016  Женски  265,371  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG04887/2013  Мъжки  15  282,881  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG20677/2017  Женски  52,65  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG75627/2017  Мъжки  69,736  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG31092/2017  Мъжки  72,839  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG75643/2017  Женски  76,728  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG31284/2017  Женски  15  121,574  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BELG4035660/2017  Мъжки  11  130,113  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG20143/2017  Женски  19  146,525  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BELG4129615/2018  Мъжки  155,554  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG17663/2018  Мъжки  179,029  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG66568/2016  Женски  28  215,452  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG69167/2015  Мъжки  23  216,957  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG66568/2016  Женски  265,371  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG04887/2013  Мъжки  31  282,881  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG75643/2017  Женски  76,728  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG75627/2017  Мъжки  94,732  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG31284/2017  Женски  121,574  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4035660/2017  Мъжки  130,113  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG20677/2017  Женски  206,307  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG04887/2013  Мъжки  282,881  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG75643/2017  Женски  76,728  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG75627/2017  Мъжки  94,732  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG31284/2017  Женски  11  121,574  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BELG4035660/2017  Мъжки  10  130,113  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG20677/2017  Женски  19  206,307  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG04887/2013  Мъжки  25  282,881  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13210/2018  Женски  227,345  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG4129616/2018  Женски  13  440,544  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG4129615/2018  Мъжки  22  486,093  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17663/2018  Мъжки  23  507,801  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG13210/2018  Женски  17  227,345  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG4129616/2018  Женски  60  440,544  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BELG4129615/2018  Мъжки  65  486,093  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17663/2018  Мъжки  69  507,801  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      220,329  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      220,329  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      70,329  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      70,329  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      203,498  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      203,498  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      258,745  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      258,745  2019  Многогодишни  Една година  Национално