БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Сливен

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Вестоносец
Гълъбовъди Любомир Ламбев
Ширина/Дължина 43:24:40.20/24:42:01.70

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG28081/2017  Мъжки  191,222  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07022/2016  Женски  240,614  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07020/2016  Женски  329,738  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG28019/2017  Женски  403,927  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG16027/2015  Женски  407,893  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07003/2016  Женски  12  574,391  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07044/2016  Женски  13  583,712  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG28081/2017  Мъжки  11  191,222  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07022/2016  Женски  18  240,614  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07020/2016  Женски  39  329,738  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG28019/2017  Женски  49  403,927  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG16027/2015  Женски  50  407,893  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07003/2016  Женски  79  574,391  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG07044/2016  Женски  81  583,712  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG28081/2017  Мъжки  67,565  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07022/2016  Женски  71,443  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16084/2015  Мъжки  73,36  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16027/2015  Женски  98,622  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07022/2016  Женски  109,193  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07044/2016  Женски  125,082  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16031/2015  Мъжки  158,447  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07044/2016  Женски  160,723  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16084/2015  Мъжки  165,462  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16027/2015  Женски  182,228  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG28019/2017  Женски  192,769  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07041/2016  Женски  195,384  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16031/2015  Мъжки  213,728  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07055/2016  Мъжки  241,717  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07011/2016  Мъжки  246,783  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07041/2016  Женски  279,007  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07020/2016  Женски  12  395,923  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16024/2015  Мъжки  496,579  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16024/2015  Мъжки  11  517,943  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07003/2016  Женски  16  549,726  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07011/2016  Мъжки  656,292  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07003/2016  Женски  861,243  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG28081/2017  Мъжки  67,565  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07022/2016  Женски  71,443  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16084/2015  Мъжки  73,36  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16027/2015  Женски  98,622  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07022/2016  Женски  109,193  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07044/2016  Женски  10  125,082  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16031/2015  Мъжки  158,447  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07044/2016  Женски  160,723  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16084/2015  Мъжки  165,462  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16027/2015  Женски  182,228  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG28019/2017  Женски  17  192,769  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07041/2016  Женски  195,384  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16031/2015  Мъжки  17  213,728  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07055/2016  Мъжки  241,717  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07011/2016  Мъжки  19  246,783  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07041/2016  Женски  30  279,007  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07020/2016  Женски  46  395,923  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16024/2015  Мъжки  14  496,579  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16024/2015  Мъжки  55  517,943  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07003/2016  Женски  65  549,726  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07011/2016  Мъжки  22  656,292  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07003/2016  Женски  30  861,243  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16084/2015  Мъжки  116,598  2019  Многогодишни  Три години  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16084/2015  Мъжки  236,686  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16031/2015  Мъжки  242,353  2019  Многогодишни  Три години  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG07041/2016  Женски  297,283  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16031/2015  Мъжки  347,977  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16024/2015  Мъжки  455,339  2019  Многогодишни  Три години  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16084/2015  Мъжки  116,598  2019  Многогодишни  Три години  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16084/2015  Мъжки  236,686  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16031/2015  Мъжки  242,353  2019  Многогодишни  Три години  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG07041/2016  Женски  297,283  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16031/2015  Мъжки  347,977  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16024/2015  Мъжки  455,339  2019  Многогодишни  Три години  Национално 
Категория D - олраунд  BG28081/2017  Мъжки  139,917  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG07022/2016  Женски  156,248  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16084/2015  Мъжки  205,126  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG07022/2016  Женски  205,854  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16084/2015  Мъжки  263,032  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16031/2015  Мъжки  297,544  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16027/2015  Женски  311,725  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16031/2015  Мъжки  314,543  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG07020/2016  Женски  317,204  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG28019/2017  Женски  354,608  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16027/2015  Женски  424,81  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG07044/2016  Женски  11  430,612  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG07041/2016  Женски  12  452,953  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG07041/2016  Женски  460,046  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG07011/2016  Мъжки  541,45  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG07003/2016  Женски  18  627,499  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16024/2015  Мъжки  10  643,197  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG07044/2016  Женски  663,586  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16024/2015  Мъжки  815,749  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG28081/2017  Мъжки  139,917  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG07022/2016  Женски  156,248  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG16084/2015  Мъжки  205,126  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG07022/2016  Женски  205,854  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG16084/2015  Мъжки  10  263,032  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG16031/2015  Мъжки  297,544  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG16027/2015  Женски  15  311,725  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG16031/2015  Мъжки  12  314,543  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG07020/2016  Женски  17  317,204  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG28019/2017  Женски  19  354,608  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG16027/2015  Женски  424,81  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG07044/2016  Женски  26  430,612  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG07041/2016  Женски  27  452,953  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG07041/2016  Женски  460,046  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG07011/2016  Мъжки  28  541,45  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG07003/2016  Женски  43  627,499  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG16024/2015  Мъжки  38  643,197  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG07044/2016  Женски  14  663,586  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG16024/2015  Мъжки  16  815,749  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG07022/2016  Женски  182,587  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG28081/2017  Мъжки  298,014  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG28019/2017  Женски  354,608  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG16027/2015  Женски  366,286  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG07011/2016  Мъжки  541,45  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG07022/2016  Женски  182,587  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG28081/2017  Мъжки  298,014  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG28019/2017  Женски  354,608  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG16027/2015  Женски  366,286  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG07011/2016  Мъжки  541,45  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      175,249  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      175,249  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      379,569  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      379,569  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      411,111  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      15  411,111  2019  Многогодишни  Една година  Национално