БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Сливен

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Русе
Гълъбовъди Данаил Николов
Ширина/Дължина 43:51:04.62/26:00:03.78

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG42772/2016  Мъжки  72,541  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40058/2016  Женски  101,086  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40050/2016  Женски  111,265  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70017/2017  Мъжки  122,515  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70021/2017  Мъжки  134,102  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70025/2017  Женски  134,657  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40080/2016  Мъжки  141,71  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33028/2015  Мъжки  147,172  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70033/2017  Мъжки  168,961  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10022/2018  Женски  180,001  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40037/2016  Мъжки  228,957  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33043/2015  Женски  235,772  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70047/2017  Мъжки  11  262,039  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40014/2016  Женски  284,109  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70055/2017  Женски  290,909  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG66017/2013  Мъжки  13  291,349  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33005/2015  Женски  296,005  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10014/2018  Женски  319,885  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30269/2016  Мъжки  14  327,014  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10038/2018  Женски  367,501  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40075/2016  Женски  14  430,98  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40053/2016  Женски  16  435,545  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10010/2018  Женски  442,907  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70089/2017  Женски  17  449,106  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33095/2015  Женски  19  481,555  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10035/2018  Женски  10  490,77  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10009/2018  Женски  13  517,973  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10028/2018  Женски  14  534,366  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10048/2018  Женски  15  567,122  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10007/2018  Женски  16  581,811  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG42772/2016  Мъжки  72,541  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40058/2016  Женски  101,086  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40050/2016  Женски  111,265  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70017/2017  Мъжки  122,515  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70021/2017  Мъжки  134,102  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70025/2017  Женски  134,657  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40080/2016  Мъжки  141,71  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33028/2015  Мъжки  147,172  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70033/2017  Мъжки  168,961  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10022/2018  Женски  180,001  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40037/2016  Мъжки  18  228,957  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33043/2015  Женски  17  235,772  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70047/2017  Мъжки  24  262,039  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40014/2016  Женски  22  284,109  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70055/2017  Женски  24  290,909  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG66017/2013  Мъжки  28  291,349  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33005/2015  Женски  26  296,005  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10014/2018  Женски  24  319,885  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG30269/2016  Мъжки  33  327,014  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10038/2018  Женски  32  367,501  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40075/2016  Женски  55  430,98  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG40053/2016  Женски  57  435,545  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10010/2018  Женски  41  442,907  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG70089/2017  Женски  61  449,106  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33095/2015  Женски  66  481,555  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10035/2018  Женски  48  490,77  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10009/2018  Женски  54  517,973  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10028/2018  Женски  56  534,366  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10048/2018  Женски  58  567,122  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG10007/2018  Женски  60  581,811  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG42772/2016  Мъжки  116,706  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40050/2016  Женски  148,326  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10022/2018  Женски  158,997  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70025/2017  Женски  182,394  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10038/2018  Женски  209,606  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40037/2016  Мъжки  252,264  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40080/2016  Мъжки  253,134  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG33028/2015  Мъжки  257,671  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70017/2017  Мъжки  266,175  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10010/2018  Женски  274,59  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40053/2016  Женски  288,315  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70055/2017  Женски  302,388  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG33043/2015  Женски  309,547  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10028/2018  Женски  327,475  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40014/2016  Женски  343,549  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10070/2018  Женски  351,845  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10048/2018  Женски  12  376,407  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70021/2017  Мъжки  11  395,109  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70033/2017  Мъжки  12  398,603  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70089/2017  Женски  11  437,69  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10034/2018  Женски  14  456,407  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40038/2016  Мъжки  15  461,795  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40058/2016  Женски  13  523,848  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG42772/2016  Мъжки  116,706  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40050/2016  Женски  13  148,326  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10022/2018  Женски  158,997  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70025/2017  Женски  15  182,394  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10038/2018  Женски  209,606  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40037/2016  Мъжки  20  252,264  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40080/2016  Мъжки  21  253,134  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG33028/2015  Мъжки  22  257,671  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70017/2017  Мъжки  23  266,175  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10010/2018  Женски  17  274,59  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40053/2016  Женски  31  288,315  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70055/2017  Женски  35  302,388  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG33043/2015  Женски  36  309,547  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10028/2018  Женски  25  327,475  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40014/2016  Женски  39  343,549  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10070/2018  Женски  31  351,845  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10048/2018  Женски  38  376,407  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70021/2017  Мъжки  41  395,109  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70033/2017  Мъжки  42  398,603  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG70089/2017  Женски  49  437,69  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG10034/2018  Женски  46  456,407  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40038/2016  Мъжки  50  461,795  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG40058/2016  Женски  63  523,848  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10022/2018  Женски  180,001  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10014/2018  Женски  319,885  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10028/2018  Женски  348,041  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10038/2018  Женски  367,501  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10010/2018  Женски  10  442,907  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10070/2018  Женски  13  464,94  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10035/2018  Женски  15  490,77  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10034/2018  Женски  17  500,109  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10057/2018  Женски  18  502,419  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10009/2018  Женски  19  517,973  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10048/2018  Женски  20  567,122  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10007/2018  Женски  21  581,811  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10022/2018  Женски  10  180,001  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10014/2018  Женски  35  319,885  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10028/2018  Женски  42  348,041  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10038/2018  Женски  47  367,501  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10010/2018  Женски  61  442,907  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10070/2018  Женски  68  464,94  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10035/2018  Женски  73  490,77  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10034/2018  Женски  77  500,109  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10057/2018  Женски  78  502,419  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10009/2018  Женски  79  517,973  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10048/2018  Женски  87  567,122  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG10007/2018  Женски  88  581,811  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40050/2016  Женски  446,425  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG70025/2017  Женски  485,986  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40080/2016  Мъжки  614,425  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40037/2016  Мъжки  618,699  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40053/2016  Женски  631,827  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40050/2016  Женски  11  446,425  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG70025/2017  Женски  12  485,986  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40080/2016  Мъжки  614,425  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40037/2016  Мъжки  618,699  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG40053/2016  Женски  15  631,827  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      137,075  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      137,075  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      92,473  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      92,473  2019  Многогодишни  Една година  Национално