БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Сливен

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Вестоносец
Гълъбовъди Янко Иванов
Ширина/Дължина 43:23:14.30/24:30:31.50

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG08072/2016  Женски  345,156  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG08055/2016  Женски  352,554  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG28057/2017  Женски  417,342  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG16141/2015  Мъжки  520,005  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG08062/2016  Женски  14  651,125  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG08072/2016  Женски  42  345,156  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG08055/2016  Женски  44  352,554  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG28057/2017  Женски  54  417,342  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG16141/2015  Мъжки  55  520,005  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG08062/2016  Женски  86  651,125  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08072/2016  Женски  84,932  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08029/2016  Женски  261,202  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08055/2016  Женски  289,627  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG28057/2017  Женски  290,912  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07077/2016  Мъжки  318,53  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08021/2016  Мъжки  323,585  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08017/2016  Женски  10  325,114  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08043/2016  Женски  11  357,079  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16141/2015  Мъжки  376,193  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG28328/2017  Мъжки  407,247  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16054/2015  Женски  13  451,714  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08078/2016  Женски  14  454,674  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08021/2016  Мъжки  10  455,505  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08055/2016  Женски  476,036  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16177/2015  Женски  15  493,961  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08068/2016  Мъжки  561,713  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16152/2015  Мъжки  12  577,19  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08062/2016  Женски  590,209  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16152/2015  Мъжки  590,23  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16141/2015  Мъжки  666,295  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08078/2016  Женски  740,288  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08072/2016  Женски  84,932  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08029/2016  Женски  28  261,202  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08055/2016  Женски  32  289,627  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG28057/2017  Женски  33  290,912  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG07077/2016  Мъжки  30  318,53  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08021/2016  Мъжки  323,585  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08017/2016  Женски  37  325,114  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08043/2016  Женски  41  357,079  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16141/2015  Мъжки  37  376,193  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG28328/2017  Мъжки  44  407,247  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16054/2015  Женски  52  451,714  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08078/2016  Женски  54  454,674  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08021/2016  Мъжки  48  455,505  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08055/2016  Женски  18  476,036  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16177/2015  Женски  60  493,961  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08068/2016  Мъжки  17  561,713  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16152/2015  Мъжки  57  577,19  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08062/2016  Женски  21  590,209  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16152/2015  Мъжки  19  590,23  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG16141/2015  Мъжки  23  666,295  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG08078/2016  Женски  28  740,288  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16141/2015  Мъжки  618,94  2019  Многогодишни  Три години  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG16141/2015  Мъжки  618,94  2019  Многогодишни  Три години  Национално 
Категория D - олраунд  BG08072/2016  Женски  234,037  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG08055/2016  Женски  10  405,239  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG28057/2017  Женски  13  454,471  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG08029/2016  Женски  14  457,768  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG08017/2016  Женски  15  461,711  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16141/2015  Мъжки  573,724  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG08078/2016  Женски  17  620,685  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16152/2015  Мъжки  11  649,735  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG28328/2017  Мъжки  12  659,732  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG08021/2016  Мъжки  687,767  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG08055/2016  Женски  705,284  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG08062/2016  Женски  19  765,193  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16152/2015  Мъжки  848,381  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG16141/2015  Мъжки  905,56  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG08062/2016  Женски  927,82  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG08078/2016  Женски  1086,423  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG08072/2016  Женски  234,037  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG08055/2016  Женски  24  405,239  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG28057/2017  Женски  28  454,471  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG08029/2016  Женски  29  457,768  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG08017/2016  Женски  30  461,711  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG16141/2015  Мъжки  32  573,724  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG08078/2016  Женски  42  620,685  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG16152/2015  Мъжки  39  649,735  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG28328/2017  Мъжки  40  659,732  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG08021/2016  Мъжки  12  687,767  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG08055/2016  Женски  18  705,284  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG08062/2016  Женски  55  765,193  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG16152/2015  Мъжки  18  848,381  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG16141/2015  Мъжки  20  905,56  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG08062/2016  Женски  26  927,82  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG08078/2016  Женски  32  1086,423  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG08072/2016  Женски  259,761  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG08055/2016  Женски  530,335  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG16141/2015  Мъжки  694,352  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG08078/2016  Женски  790,692  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG08072/2016  Женски  259,761  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG08055/2016  Женски  13  530,335  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG16141/2015  Мъжки  694,352  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG08078/2016  Женски  18  790,692  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      499,274  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      17  499,274  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      646,838  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      15  646,838  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      607,076  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      24  607,076  2019  Многогодишни  Една година  Национално