БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Сливен

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Желязко К. Николов

Списък от състезания

Състезания Пръстен Дата и час Скорост Класиране Коефициент Средна дистанция Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082  Женски  112,589  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14514  Мъжки  120,689  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14578  Женски  126,868  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14527  Мъжки  141,253  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69368  Женски  162,879  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14564  Женски  180,351  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14563  Женски  185,578  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67439  Мъжки  193,965  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14509  Мъжки  199,973  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67434  Мъжки  228,998  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69366  Мъжки  233,933  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14545  Мъжки  234,416  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082  Женски  237,857  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061  Мъжки  250,614  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22078  Женски  254,677  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67439  Мъжки  260,334  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14546  Женски  286,082  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22024  Женски  295,482  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14502  Женски  303,326  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14594  Мъжки  304,783  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14551  Мъжки  309,182  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22024  Женски  338,848  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22087  Женски  403,649  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22015  Мъжки  407,283  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67445  Мъжки  426,293  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22015  Мъжки  465,688  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14592  Женски  468,189  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22078  Женски  594,879  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061  Мъжки  660,304  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082  Женски  112,589  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14514  Мъжки  120,689  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14578  Женски  126,868  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14527  Мъжки  141,253  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69368  Женски  162,879  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14564  Женски  180,351  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14563  Женски  10  185,578  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67439  Мъжки  12  193,965  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14509  Мъжки  199,973  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67434  Мъжки  228,998  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69366  Мъжки  13  233,933  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14545  Мъжки  14  234,416  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082  Женски  237,857  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061  Мъжки  23  250,614  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22078  Женски  20  254,677  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67439  Мъжки  260,334  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14546  Женски  18  286,082  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22024  Женски  25  295,482  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14502  Женски  23  303,326  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14594  Мъжки  21  304,783  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14551  Мъжки  23  309,182  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22024  Женски  338,848  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22087  Женски  403,649  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22015  Мъжки  407,283  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67445  Мъжки  426,293  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22015  Мъжки  47  465,688  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14592  Женски  45  468,189  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22078  Женски  15  594,879  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061  Мъжки  12  660,304  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG67439  Мъжки  210,882  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22078  Женски  258,699  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22061  Мъжки  280,754  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14509  Мъжки  296,195  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14514  Мъжки  296,683  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG67439  Мъжки  310,451  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14502  Женски  321,443  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14563  Женски  335,389  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69369  Мъжки  347,248  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69368  Женски  386,574  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14578  Женски  387,848  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14584  Мъжки  420,642  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14594  Мъжки  464,646  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22061  Мъжки  508,797  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG67439  Мъжки  15  210,882  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22078  Женски  27  258,699  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22061  Мъжки  26  280,754  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14509  Мъжки  17  296,195  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14514  Мъжки  18  296,683  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG67439  Мъжки  310,451  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14502  Женски  24  321,443  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14563  Женски  28  335,389  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69369  Мъжки  25  347,248  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69368  Женски  39  386,574  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14578  Женски  40  387,848  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14584  Мъжки  30  420,642  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14594  Мъжки  34  464,646  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22061  Мъжки  15  508,797  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG14514  Мъжки  155,321  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14563  Женски  200,73  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG67439  Мъжки  203,705  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14509  Мъжки  205,384  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG22078  Женски  212,25  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14578  Женски  261,067  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG22061  Мъжки  272,259  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG67439  Мъжки  317,668  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG69368  Женски  318,723  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14502  Женски  329,3  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14594  Мъжки  338,333  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14564  Женски  351,347  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG22061  Мъжки  424,905  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14584  Мъжки  458,681  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG69369  Мъжки  557,815  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG22078  Женски  597,089  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14592  Женски  637,02  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14514  Мъжки  155,321  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14563  Женски  200,73  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG67439  Мъжки  203,705  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14509  Мъжки  205,384  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG22078  Женски  212,25  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14578  Женски  261,067  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG22061  Мъжки  11  272,259  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG67439  Мъжки  317,668  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG69368  Женски  318,723  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14502  Женски  329,3  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14594  Мъжки  338,333  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14564  Женски  351,347  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG22061  Мъжки  424,905  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG14584  Мъжки  13  458,681  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG69369  Мъжки  16  557,815  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG22078  Женски  11  597,089  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG14592  Женски  16  637,02  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11254  Мъжки  68,49  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11288  Мъжки  127,998  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11226  Мъжки  176,631  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11243  Мъжки  184,604  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11218  Мъжки  186,081  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11259  Мъжки  10  191,176  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11253  Мъжки  13  211,815  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11178  Мъжки  16  228,756  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11300  Мъжки  20  272,248  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11224  Мъжки  27  303,291  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11271  Мъжки  30  323,886  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11241  Мъжки  37  363,57  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11180  Мъжки  38  368,784  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11207  Мъжки  39  375,671  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11258  Мъжки  46  469,423  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11254  Мъжки  68,49  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11288  Мъжки  127,998  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11226  Мъжки  176,631  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11243  Мъжки  12  184,604  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11218  Мъжки  14  186,081  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11259  Мъжки  18  191,176  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11253  Мъжки  23  211,815  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11178  Мъжки  28  228,756  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11300  Мъжки  37  272,248  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11224  Мъжки  46  303,291  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11271  Мъжки  52  323,886  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11241  Мъжки  63  363,57  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11180  Мъжки  64  368,784  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11207  Мъжки  66  375,671  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11258  Мъжки  80  469,423  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14514  Мъжки  54,382  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14563  Женски  70,677  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14509  Мъжки  120,877  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14578  Женски  126,868  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14527  Мъжки  141,253  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69368  Женски  162,879  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14564  Женски  180,351  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14502  Женски  197,49  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14594  Мъжки  206,878  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69367  Женски  231,697  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69366  Мъжки  233,933  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14545  Мъжки  234,416  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14584  Мъжки  13  272,534  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14546  Женски  286,082  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14511  Мъжки  14  300,416  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14551  Мъжки  17  309,182  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69369  Мъжки  19  387,053  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14592  Женски  14  444,532  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14561  Мъжки  24  512,087  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14514  Мъжки  54,382  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14563  Женски  70,677  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14509  Мъжки  120,877  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14578  Женски  126,868  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14527  Мъжки  141,253  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69368  Женски  162,879  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14564  Женски  11  180,351  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14502  Женски  14  197,49  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14594  Мъжки  16  206,878  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69367  Женски  18  231,697  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69366  Мъжки  19  233,933  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14545  Мъжки  20  234,416  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14584  Мъжки  31  272,534  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14546  Женски  29  286,082  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14511  Мъжки  33  300,416  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14551  Мъжки  39  309,182  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69369  Мъжки  52  387,053  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14592  Женски  62  444,532  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14561  Мъжки  71  512,087  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      574,582  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      21  574,582  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория F - млади гълъби      146,386  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Майстор категория F - млади гълъби      146,386  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      222,354  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      222,354  2019  Многогодишни  Една година  Национално