БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Сливен

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Пощенец 2000
Гълъбовъди Димитър Касабов
Ширина/Дължина 44:04:40.8/27:14:34.8

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG47450/2018  Мъжки  194,521  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG47450/2018  Мъжки  194,521  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29174/2016  Женски  118,846  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29171/2016  Мъжки  150,503  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29175/2016  Женски  195,622  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG48175/2015  Женски  260,683  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29849/2016  Женски  333,963  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  RO164/2015  Мъжки  449,34  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29054/2016  Мъжки  466,88  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29174/2016  Женски  118,846  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29171/2016  Мъжки  150,503  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29175/2016  Женски  195,622  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG48175/2015  Женски  260,683  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29849/2016  Женски  10  333,963  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  RO164/2015  Мъжки  15  449,34  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG29054/2016  Мъжки  16  466,88  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG29197/2016  Женски  78,638  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG29840/2016  Женски  98,015  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG35421/2014  Мъжки  156,151  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG29849/2016  Женски  223,697  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG29183/2016  Мъжки  233,134  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG29054/2016  Мъжки  279,38  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG34236/2014  Мъжки  373,073  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG29197/2016  Женски  78,638  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG29840/2016  Женски  11  98,015  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG35421/2014  Мъжки  14  156,151  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG29849/2016  Женски  31  223,697  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG29183/2016  Мъжки  25  233,134  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG29054/2016  Мъжки  30  279,38  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG34236/2014  Мъжки  36  373,073  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29197/2016  Женски  78,638  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29840/2016  Женски  98,015  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG35421/2014  Мъжки  156,151  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29849/2016  Женски  223,697  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29183/2016  Мъжки  233,134  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29054/2016  Мъжки  279,38  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG34236/2014  Мъжки  373,073  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29197/2016  Женски  78,638  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29840/2016  Женски  98,015  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG35421/2014  Мъжки  12  156,151  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29849/2016  Женски  23  223,697  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29183/2016  Мъжки  19  233,134  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG29054/2016  Мъжки  24  279,38  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG34236/2014  Мъжки  29  373,073  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47466/2018  Мъжки  357,716  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47467/2018  Мъжки  548,633  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47466/2018  Мъжки  49  357,716  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG47467/2018  Мъжки  76  548,633  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      699,894  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      26  699,894  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      398,244  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      398,244  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      347,816  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      347,816  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      347,816  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      347,816  2019  Многогодишни  Една година  Национално